Steigers, het blijven uitdagingen

Het afgelopen jaar is het weer “gezellig” druk aan het worden in de bouw. Er wordt weer volop gewerkt en er wordt ook weer (een beetje) meer verdiend. Het enige probleem wat zich al voordoet is een tekort aan personeel in diverse vakrichtingen, maar daar gaat het in dit artikel niet om.

Bij de meeste bouwwerken wordt gebruik gemaakt van steigers. Systeemsteigers, traditionele steigers en dergelijke. Ook combinaties van deze steigersoorten, maar dan meestal in bijzondere gevallen.

Voor de meeste steigers dient een tekening gemaakt te worden waarop is aangegeven hoe de steiger gebouwd dient te worden, waar de ankerpunten dienen te komen en eventuele verdere bijzonderheden (bruggen, overkappingen, netten, schotten en dergelijke). Met deze tekeningen erbij, gaat er al heel veel goed of in ieder geval stukken beter. Alleen op de tekening staat niet aangegeven dat de moeren van deze ankerpunten aangedraaid moeten worden. Dit lijkt wel logisch, maar zoals op foto 1 te zien is, blijkt dit niet altijd het geval. Dit wordt spannender als dit op meerdere plaatsen voor gaat komen

Een ander punt wat niet op de tekening staat, maar ook niet onbelangrijk is, is de opwaaibeveiliging op de bovenste slag. Op alle tussenliggende slagen zijn de steigerplanken opgesloten door de bovenliggende steigervloer. De bovenste (meestal) niet. Al de wind eronder komt, zou het maar zo kunnen zijn dat de planken opwaaien, de steiger verlaten en tot enkele honderden meters verderop neerkomen. Dat wordt het heel vervelend als daar iemand loopt, die het heel vervelend als daar iemand loopt, die waarschijnlijk ook geen veiligheidshelm draagt en door de harde wind ook geen vliegende plank hoort aankomen. Op foto 2 is te zien dat op deze 14e en hoogste slag, geen opwaaibeveiliging is aangebracht

Ook sparingen staan niet op de tekening. Met als gevolg dat op sommige plaatsen in de steiger sparingen voorkomen die meer dan 15CM zijn (zie foto 3). Die 15CM is terug te vinden in een aantal artikelen, maar het komt erop neer dan bij een sparing van 15CM of meer, een persoon naar beneden kan vallen (zij het met de nodige beschadigingen). Dit is niet wenselijk. Nu zijn er plaatsen waar de sparing groter dient te blijven om wat voor reden ook. Dan dient er aan de binnenzijde van de steigervloer een leuning aangebracht te worden.

In een aantal gevallen dient ook een ondersteuning gemaakt te worden. Bijvoorbeeld als een dakvlak de steigerconstructie onderbreekt, maar men daarboven wel weer verder bouwen met de steiger. Dit zijn aparte berekeningen en dus ook aparte tekeningen. Ook hier blijkt de creativiteit van de steigerbouwer erg royaal. Op foto 4 is een balk van een dergelijke ondersteuning zichtbaar, alleen is het de vraag, wat deze nu precies ondersteund.

Het bouwen van steigers volgens tekening gaat dus steeds beter. Maar zaken die niet op de tekening terug te vinden zijn of niet duidelijk zijn aangegeven, worden in de praktijk nog niet goed geregeld.
Gelukkig hebben we de steigerinspecteur, die deze punten direct opmerkt en laat herstellen. Laten we hopen dat deze laatste zin niet een te enthousiast beeld geeft van de steigerinspecteur, want van een aantal steigerfoto’s die getoond zijn, hing de steigerkaart aan de steiger, dus was deze gecontroleerd.

Daarmee kan worden geconcludeerd dat er nog best wat te verbeteren valt in “steigerland”. Het kan al helpen als de steigerbouwers weten wat de opdrachtgever op deze steiger wil gaan uitvoeren. Misschien dat 2018 weer een nieuw licht geeft aan de steigerbouwers, maar ook aan de opdrachtgevers, zodat er samen mooie, veilige en functionele steigers gebouwd zullen gaan worden.