Sinds enige tijd wordt in het Ouwehand Dierenpark te Rhenen door Bouwbedrijf Wessels Rijssen gewerkt aan een nieuw verblijf voor Reuzenpanda beren, welke ons Koningspaar te leen krijgen van China. Nu zal je zeggen: mooi, maar wat is daar nou zo bijzonder aan?

Het bijzondere aan dit verblijf is dat er ook speciale timmerlieden en metselaars uit China meewerken aan dit project, en dan met name de daken en de gevelbekleding. Kunnen “wij” dat zelf dan niet? Dat is een goede vraag, totdat je de resultaten van hun werk beoordeelt. De onderstaande foto’s geven daarbij een idee.

Bijzonder is het zeker. Maar als veiligheidskundige zie ik ook andere zaken, welke bij deze werknemers niet echt zijn aangeleerd. Zoals het gebruik van een stalen steiger (men is bamboe met her en der een losse plank gewend). En dan ook het gebruik van de steiger (in het begin moesten de werknemers van de balken gehaald worden).

Voor de communicatie is er één van de Chinese werknemers die de Engelse taal goed machtig is en optreed als tolk. Daarnaast blijkt Google Translate een prima communicatiemiddel. Uiteraard komen vreemde zinsopbouwen voor, maar beide partijen begrijpen heel goed wat de andere partij bedoeld en daar gaat het om. Wel moeten sommige zaken herhaald worden, maar dat geldt ook voor andere werknemers.

Zijn er echt grote verschillen? Dat denk ik wel. De mentaliteit is toch anders. Men werkt niet als een bezetene, maar werken wel door en met z’n allen. Er staat eigenlijk zelden iemand stil. Hieronder zijn nog enkele afbeeldingen om NOG een indruk te geven van dit werk.

Er zijn inmiddels diverse maatregelen genomen om de Chinese werknemers verder te begeleiden met de veiligheidsniveaus in Nederland.

Ter informatie: de bouw loopt tot (in) november en in januari 2017 komen de Reuzenpanda beren. Naast het bewonderen van deze “knuffelberen” kunt u ook bijzondere artikelen kopen in de speciale Chinese shop en een hapje Chinees eten, want in Pandasia zijn ook deze twee ruimten opgenomen.

Zie hier voor een link naar de impressie van het dierenpark zelf, of bekijk de video hieronder: