Arbo en arbeidsveiligheid

“Je mag wel moe worden van je werk,
maar niet van je werkplek”

Arbo en arbeidsveiligheid, waarom is dat relevant?

Iedere iedere werknemer kent irritaties op zijn of haar werkplek. Denk maar aan tochtig kantoor, een luidruchtige printer of bril die je speciaal voor je werk hebt gekocht. Dit zijn ‘fysische’ factoren die je van je werk afhouden. Ook kun je last hebben van bijvoorbeeld omgevingsfactoren. Denk hierbij aan verkeersgeluiden, veel binnenlopende bezoekers of het rumoer van een naastliggende school.

Op de bouwplaats of in een garage zijn diverse factoren die tot onveilige situaties kunnen leiden. Hier is iedereen zich al wel bewust van het belang van veiligheid (o.a. val- of snij-gevaar). Echter komen er ook irritaties op deze technische werkplekken voor die vaak leiden tot uitval.

Zo is arbo en arbeidsveiligheid voor iedere werknemer relevant.

Irritaties leiden vaak tot uitval

Als deze “irritaties” zich teveel opstapelen, kan dat leiden tot uitval van de werknemer. Als een werknemer vaak last heeft van deze negatieve prikkels als tocht of geluidsoverlast, een keer verkouden is, zal deze zich sneller ziek melden dan iemand die een prettige werkplek heeft. Hier spreken we over uitval.

Deze uitval is niet alleen vervelend voor de betreffende werknemer die niet aan het werk kan, maar ook voor de collega’s die zijn werk moeten overnemen én voor de werkgever die er voor moet zorgen dat het werk alsnog gedaan wordt. Daarbij komt dat uitval altijd geld kost en nooit iets oplevert.

Uitval beperken

Uitval kun je niet geheel voorkomen maar wel degelijk beperken door een goede inventarisatie en het oplossen van de problemen die daaruit voortkomen. Arbo en arbeidsveiligheid levert meer op dan u denkt!

1% verzuimreductie met een bedrijf van 10 werknemers, levert minimaal € 10.000,- per jaar op.

Een goede Risico Inventarisatie & – Evaluatie geeft inzicht hoe uw bedrijf er echt bijstaat.

Veiligheidsvoorzieningen kosten geld. Legt u dat ook uit aan de familie na een ongeval?

Gedrag van de werknemers bepaald voor een groot deel de ongevallen. Door ze te motiveren is dat te veranderen.

Uitval beperken en kosten besparen?